Preču atgriešana

Jūs varat atgriezt jebkuru mūsu veikalā iegādāto preci 14 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

  • Atgrieztajai precei jābūt neizmantotai un jāatrodas oriģinālajā iepakojumā.
  • Lai atgrieztu preci, jānosūta pieprasījums Pārdevējam 14 dienu laikā kopš preces piegādes brīža.
  • Klients sedz ar preces atgriešanu saistītās izmaksas. 
  • Prece ir jāatgriež 30 (trīsdesmit) dienu laikā kopš tās piegādes brīža.
  • Preces pirkuma maksa tiek atgriezta ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā.

Attiecībā uz jebkurām domstarpībām, kuras neregulē šie noteikumi, klients un Veikals ievēro Igaunijas valsts likumdošanu un citus līgumus, kas regulē savstarpējās attiecības.